Genel İşlem Koşulları 

§ 1 Genel

Aşağıdaki genel işlem ve satış koşulları (bundan böyle “GİK” olarak anılacaktır) obir.shop ile bir makinenin satıcısı veya ilan verenin (bundan böyle “satıcısı” olarak anılacaktır) arasındaki akdedilen her aboneliği (bundan böyle “abonelik” olarak anılacaktır)  ve obir.shop web sitesinde yayınlanan ilan ve reklamı kapsamaktadır.

www.obir.shop platformu Ludwig-Wilhelm-Str. 6, 76437 adresinde ikamet eden OBir Projektmanagement, tarafından işletilmektedir.

Arama çalışmaları çerçevesinde satıcı adına obir.shop simsarı tarafından potansiyel alıcılar araştırılıp satıcı ile alıcı arasında ilişki kurulmaktadır. Satıcılar, obir.shop platformunda makine ilanları ile birlikte özellikle endüstriyel ve tarımsal kullanım için kullanılan araçları ve cihazları ilan edebilir.

Aşağıdaki genel işlem koşullar (GİK) online platformun   operatörü olarak obir.shop ile online hizmetin kullanıcıları veya satıcıları ile arasındaki hukuki ilişkiyi düzenlemektedir.

1. Tanımlar

Web site: obir.shop tarafından işletilen web sitesi, makinelerin satışına yönelik ilanları yayınlamak veya reklamını yapmak için kullanılmaktadır.

Web sitesinin operatörü: Web sitenin operatörü obir.shop’tur.

Duyuru/İlan: Bir duyuru veya ilan, bir uyarı veya bir reklam, web sitesinde bir satıcının teknik bir prosedür ile sunduğu bir makineyi satma teklifine yönelik bir reklamın yayımlanması anlamına gelir.

Makine: Bir makine, özellikle endüstriyel veya tarımsal amaçlar için kullanılan her araç ve her cihazdır; Güç veya enerji ileten hareketli parçalardan oluşan ve böylelikle insan emeğinden tasarruf edip belirli işlerin yapılabildiği mekanik cihazdır.

Kullanıcı: Kullanıcı, web sitesini kullanan ve potansiyel bir alıcı olan gerçek veya tüzel kişidir.

Satıcı/İlan Veren: Satıcı/ilan veren, satış için yeni ve kullanılmış makineler sunan kayıtlı bir kullanıcı hesabına sahip bir kullanıcıdır.

Alıcı: Alıcı, ilan edilen tekliflerden birini muhtemelen satın almak için bir kullanıcı hesabı oluşturan web sitesinin İnternet kullanıcısıdır.

2. Amaç

Bu GİK obir.shop ile satıcıların özellikle obir.shop aboneliği ve bu kapsamda ve web sitesinde obir.shop tarafından sunulan diğer tüm hizmetler ile ilgili karşılıklı sözleşme yükümlülüklerini tanımlamayı amaçlamaktadır.

3. Genel İşlem Koşuların Kabulü 

Satıcı ve alıcı obir.shop web sitesinde bir kullanıcı hesabı oluşturarak, o sırada geçerli olan abonelik koşullarını kabul eder. Bunlar ve muhtemel güncellemeler daima kullanıcıların tasarrufundadır.

Satıcı, bir reklam veya ilan yayınlayarak obir.shop ile bir aboneliğinin akdedilmesini kabul eder.

§ 1 obir.shop Tarafından İlanların Eklenmesi

1. obir.shop Hizmetlerinin Amacı

(1) obir.shop, bağımsız bir komisyoncu sıfatıyla hareket eder, alıcılar ve satıcılar için bir iletişim hizmeti sunar, fakat hizmetin yasal yükümlülüğü komisyon acentesi veya acente olarak değil, bir simsar olarak tasarlanmıştır.

Bu amaçla obir.shop, makine satmak için üçüncü taraf açık artırmaları da destekleyecektir. Veri tabanında temsil edilen satıcı ve alıcıları planlanan bir açık artırma hakkında bilgilendirmek için doğrudan kendisi veya üçüncü kişiler kullanılmak suretiyle e-mail kampanyaları da gerçekleştirebilir. Böylelikle obir.shop web sitesinde bir kullanıcı hesabı açan herkes bu tür açık artırmalar hakkında bilgi almayı kabul eder. Potansiyel alıcıları belirlemek için obir.shop uygun ve gerekli reklamları destekleyecektir, bu kapsamda reklamın görünürlüğünü, referansını ve erişimini artırmak için farklı dillere çevrilebilir.

(2) obir.shop, kullanılmış, yeni ve sergi makinelerinin ilan ve taleplerine ilişkin bir giriş maskesi sağlamaktadır. obir.shop, giriş maskesi ile yüklenen ilanları aktif hale getirmektedir. Ayrıca ilanlar ilan veren ile kararlaştırılan süre boyunca internet üzerinden erişilebilir tutulmaktadır. İlan verenler, ilanlarını operatörün veri tabanına bağımsız olarak girebilir, değiştirebilir ve silebilmektedirler.

(3) İlan web sitesinde yayınlanmasından itibaren obir.shop, potansiyel alıcıların listelendiği veri tabanında makine için alıcılar ile iletişim kuracak veya satıcının makinesiyle ilgilenmesi muhtemel olan çeşitli firmalar ile iletişim kurulacaktır.

(4) İlan verenler makinelere ilişkin içerik işleyerek obir.shop’a girilen içeriği işleme ve ürün karşılaştırma veri tabanları gibi internet üzerindeki diğer platformlarda yayınlama hakkını vermektedir.

(5) Web sitesinin geliştirilmesi için obir.shop, web sitesinin çıkarları doğrultusunda yeni hizmetler geliştirme ve sunma hakkını saklı tutmaktadır. Bu çerçevede GİK güncellenmesi saklı tutmaktadır. Tarafların karşılıklı menfaatlerini gözeterek ve Alman Medeni Kanunu’nun §§ 300 BGB’deki düzenlemeler çerçevesinde yeni GİK hazırlanabilir.

Operatör, işbu GİK hükümlerini ihlal eden ilan verenlerinin reklamlarını engelleme hakkını saklı tutmaktadır. 

2. İlan Verenin / Satıcının Yükümlülükleri

(1) obir.shop’ta ilan yayınlayan her satıcı/ilan veren, ilanının içeriğinden ve orada verilen bilgilerin doğruluğundan sorumludur ve bundan yalnızca kendisi sorumlu tutulacaktır. İlanlarının üçüncü kişilerim haklarına zarar verip vermediklerini kontrol etmek işleten olarak obir.shop’un görevi değildir. İlanın içeriği giriş formuna eksiksiz ve doğru olarak girilmelidir. İşbu sebeple ilan veren, ilanın hukuka aykırılık veya yanlış beyanlar veya üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmesinden kaynaklanan üçüncü kişilerin her türlü hak ve iddialarından obir.shop’u muaf tutmaktadır. İşbu muafiyet yükümlüğü yargılama giderleri ve avukat ücretleri vb. giderleri de kapsamaktadır.

 (2) İlan veren, obir.shop’un giriş formunda makinenin yeni veya kullanılmış olduğunu açıkça belirtmekle yükümlüdür. Yeni makineler ve sergi makineleri, kullanılmış makineler olarak gruplandırılamaz. Alıcı, makinenin kullanılmış olup olmadığını ayırt edebilmesi şarttır.

(3) İlanlarda sadece asıl makine fotoğrafları kullanılabilir. Satışa sunulan makinenin fotoğrafları yerine üretici logolarının kullanılması yasaktır ve geçersiz sayılacaktır. Telif hakları üçüncü kişilere ait makinelerin katalog fotoğraflarının kullanılması yasaktır. Aynı şekilde kullanılmış bir makineye ilişkin aynı seriden yeni bir makinenin fotoğrafının sunulması yasaktır. Kullanılmış makinelere ilişkin girilen ilanlarda makinanın gerçek fotoğrafları kullanılmak zorundadır.

(4) İletişim bilgileri altında, ilan veren, eksiksiz ve gerçek isim ve adresler kullanmakla yükümlüdür. İsimsiz ilanlar iletişim bilgileri tamamlanana kadar silinecek ve/veya engellenecektir.

(5) İlan veren, geçerli bir e-posta adresi bildirmekle yükümlüdür ve işbu e-posta adresini kullanarak ilanlara ilgili soruların obir.shop tarafından bildirilmesini kabul eder.

(6) Yalnızca belirli bir makine için belirli bir teklifi gösteren ilanlara izin verilmektedir. İlan veren, “her tür XY makinesi” gibi genel bir reklamın/ilan yayınlamayacağını kabul eder. Yalnızca makinelerin teknik verileriyle uyumlu bir açıklama girilmesi şartıyla somut makinelerin ilanları obir.shop veri tabanına dahil edilir.

(7) Bir makineyle ilgili teklif için yalnızca bir ilam aktifleştirilecektir. Aynı makinenin birkaç (alt)kategoride girişi yapılamaz.

(8) İlanlar, obir.shop’un müdahalesi olmaksızın ilan veren/satıcının bağımsız olarak seçtiği bir şifre ile korunmaktadır. obir.shop’un şifrenin korunmasına yönelik hiçbir etkisi olmayıp, ilan verenin/satıcının kendi sorumluluğundadır. İlan verenin izni olmaksızın üçüncü kişilerin bu şifreyi edinmesi, ilanları değiştirmesi veya silmesine ilişkin riskler garanti altına alınmamakta olup, operatör bundan sorumlu değildir.

(9) Eğer makine artık satılık değil ise veya alıcı ile satıcı arasında bir sözleşme yapılmadan önce mahvolmuşsa, satıcı hem obir.shop’u hem de alıcıyı derhal bilgilendirmelidir. Satıcının, alıcıya ilanda asıl olarak sunulandan farklı bir makinenin olması halinde bunu alıcıya sunmasına ilişkin izin verilmesi mümkündür.

3. İlan Verenler / Satıcıların Seçim Özgürlüğü 

Her satıcı makinelerini satarken kayıtsız şartsız seçim özgürlüğüne sahiptir, birkaç potansiyel alıcının olması durumunda, hangi teklifin en iyi olacağına satıcı kendisi karar verebilmektedir.

Satıcı, aşağıdaki kriterlerden birine göre bir alıcıyı tercih edebilmektedir:

  • Teklif edilen miktar;
  • Alıcının kredibilitesi;
  • Şartlar veya düzenlemeler;
  • Coğrafi yakınlık.

İlgililer/alıcı ile satıcı arasında iletişimin kurulması durumunda, sözleşmeyi imzalamadan önce satıcı ile ilan edilen ürüne ait bilgilerin kontrol edilmesi ilgililer/alıcıların sorumluluğundadır. obir.shop hiçbir zaman potansiyel satış akdinin, bir ortak veya temsilci değildir, sözleşmeye bağlı olarak kararlaştırılan makinenin teslimatında, taraflar arasında kararlaştırılan satın alma fiyatının ödenmesinde sözleşme tarafı veya temsilcisi değildir.

İlgililer/alıcı, ilan edilen makinelere ilişkin satış sözleşmelerinin akdedileceği obir.shop tarafından garanti edilmediğini açıkça kabul ve taahhüt eder. Bunlar satıcı tarafından ve sadece onun sorumluluğu altında tanıtılmaktadırlar.

4. İlanlarının Kaldırılması Ve Kapatılması

(1) Obir.shop, geçersiz olarak değerlendirilen ilanları reddetme, değiştirme veya silme hakkını saklı tutmaktadır. İlan verenin/satıcının obir.shop’a karşı ilan yayınlama mecburiyeti hakkına sahip değildir. Tek ilan verenler/satıcılar web hizmetinin kullanımından obir.shop tarafından kalıcı olarak hariç tutulabilir. İşbu durum özellikle ilan verenlerin yasal konumları nedeniyle obir.shop ile rekabetçi bir ilişki içindeyse geçerlidir.

(2) İlan veren/satıcı, yapılan masrafları ve bu bağlamda özellikle ilanların kaydı ve bakımı ile ilgili masrafları kendisi karşılamalıdır. İşbu durum obir.shop’un geçersiz ilanları değiştirmesi, silmesi veya reddetmesi durumunda da geçerli olacaktır.

(3) İlan veren/satıcı, kayıt olurken seçtiği şifreyi kullanarak ilanları istediği zaman silebilir.

5. İlanlarının Süresi

(1) İlanların süresi maksimum 180 (yüz seksen) gündür.

(2) Süreden sonra ilanlar operatörün veri tabanından otomatik olarak silinecektir. İlan kalksa da sözleşme geçerliliğini koruyacaktır.

§ 3 Tekliflerin Yayımlanması İçin Bir Aboneliğin Akdedilmesi 

1. Aboneliğin akdedilmesine, ödemlerine, süresine ve iptaline ilişkin düzenlemeler

obir.shop web sitesinde tekliflerin yayımlanması için bir abonelik yapılmaktadır.

Yeni ve ikinci el makinelerin ticari satışı için aylık net 9,99 € (EURO) abonelik yapılmaktadır. Bir aboneliğin yapılması ilan verenin/satıcının sınırsız sayıda obir.shop web sitesinde ilan vermesine izin vermektedir. 

Mutabık kalınan abonelik masrafları kararlaştırılan ödeme döneminin başında muaccel olup ödenmesi gerekir. Abone olan aylık bedelini ödemek için web sitemizde belirtilen ödeme yöntemlerinden biri seçilebilir. Abonelik bedelleri her ayın başında ödenir.

Fatura tutarının obir.shop’a süresi içinde, eksiksiz ve kayıtsız şartsız olarak ödenmemesi durumunda obir.shop, ilan verenin ilanlarını eksik olan ödemelerin süresi boyunca bloke etme hakkına sahiptir. Operatör tarafından ilan verene karşı kullanılacak başka tazminat hakları ve diğer hakları bloke etme hakkından etkilenmemektedir.

İşbu aboneliğin yapılması ile birlikte belirsiz süreli bir sözleşme akdedilmektedir. İşbu sözleşme veya abonelik abone tarafından iptal edilmediği takdirde, sözleşme taraflarından birinin irade beyanına gerek olmaksızın abonelik otomatik olarak bir ay uzatılır. Yani 1 aylık abonelik her seferinde bir ay kadar uzatılmaktadır.

Abonelik iptal kuralları esnek tutulmuştur. Abone herhangi bir neden belirtmeksizin aboneliğini aylık olarak iptal edebilir. Abone tarafında e-posta ile feshedebilir. Alıcının e-posta adresi info@obir.eu ‘dur. Abone bu seçeneği kullanmaz ise fesih  ayrıca yazılı olarak obir.shop’a (baskı bilgilerinde verilen adres) posta yoluyla bildirilebilir.

Abonelik feshedilirse edilirse ilgili ilanlar/teklifler devre dışı bırakılır ve 6 hafta sonra veri tabanından silinir.

obir.shop web sitesinin kullanımı kullanıcılar için ücretsizdir. İlan verenlerin/satıcıların iletişim bilgilerini görüntüleyebilmek için kullanıcıların siteye kayıt olup giriş yapmaları gerekmektedir. Kullanıcı daha sonraki zamanda kullanıcı hesabının bir satıcı hesabına artırılmasını talep etmesi her zaman mümkün olup ve yukarıdaki koşullar altında bir abonelik yapması anlamına gelmektedir.

§ 4 Sorumluluk 

(1) Satıcı ile tüketici arasında obir.shop’un aracılık hizmetleri ile ilgili olarak yapılan görüşmelerde obir.shop hiçbir zaman dahil olmamaktadır. İşbu sebeple obir.shop satıcı ile alıcı arasında akdedilen satış sözleşmesine hiçbir zaman taraf olmayacak ve sözleşmeden kaynaklı haklardan sorumlu tutulmayacaktır.

 (2) obir.shop hiçbir zaman sözleşme tarafı olmadığından dolayı satış sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin ihlal edilmesinden ve hukuki veya maddi ayıplardan sorumlu tutulmayacaktır. Bu durumda satıcı hukuki ve maddi ayıplardan sorumlu tutularak söz konusu ayıbı §§ 434, 439 BGB uyarınca gidermekle yükümlüdür. Satıcı ilanda sunulan makinenin tarife uygun olduğunu taahhüt eder. Ayrıca satıcı teslimatın yapıldığı sırada yalnızca ilanda açıklanan ayıpların varlığını taahhüt eder. Gizli kusurlarla ilgili tüm taahhütlerden yalnızca satıcı sorumludur. Bu sorumluluk feragati özellikle ikinci el makinelerin ilanları için geçerlidir.

(3) Sözleşme serbestîsi çerçevesinde taraflar makinenin koşullarını ve teslimat sürelerini özgürce kararlaştırabilmektedirler.

(4) Satıcı, makinenin teslimat koşullarında mutabık kalınan şekilde teslim edildiğini veya satıcı tarafından alıcıya tedarik edilmesi durumunda derhal obir.shop’u bilgilendirecektir.

(5) obir.shop sağlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcılar tarafından yayınlanan bilgilerinin içeriği obir.shop tarafından denetlenmeyecektir. Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgilerin içeriği hakkında   obir.shop sorumluluktan muaf tutulmaktadır. İşbu sebeple yapılan yanlış beyanlardan kaynaklı zararlardan obir.shop sorumlu tutulmayacaktır.

(6) Tüm bilgi teklifleri yükümlülük getirmeyen nitelikte olup ve bağlayıcı değildir. obir.shop hatalardan veya eksikliklerden sorumlu değildir. Ürünün satışa veya diğer amaçlara uygunluğu konusunda obir.shop sorumlu tutulmayacaktır.

(7) Satıcı, obir.shop’un satış sözleşmesi nedeniyle bir alıcının satıcıya karşı ileri sürdüğü tüm talep ve davalardan muaf tutulacağını beyan ve taahhüt eder.

§ 5 Fikri Mülkiyet   

(1) obir.shop’un fikri mülkiyet haklarına yönelik hiçbir hak talep edemezler. Kullanıcılar tarafından obir.shop’un fikri mülkiyet haklarına ilişkin hiçbir iddiada ileri süremezler. Fikri mülkiyet yalnızca obir.shop’a aittir.

(2) obir.shop’a ait ilanların her türlü medyada, üçüncü kişiler tarafından başka web sitelerinde işlenmesinin ve kullanılmasının talep edilmesi halinde obir.shop’tan önceden -yazılı izin alınması gerekmektedir.

(3) obir.shop tarafından oluşturulan ve obir.shop web sitesinde kullanılan grafikler, ses belgeleri, video sekansları, metinler ve diğer nesnelerin fikri mülkiyet hakları obir.shop tarafından saklı tutulmaktadır. Bunların dergiler gibi diğer elektronik veya basılı yayınlarda çoğaltılması için obir.shop’tan yazılı onay alınması gerekmektedir.

(4) obir.shop web sitesinde anılan ilanların içerikleri ve muhtemelen üçüncü kişiler tarafından korunan tüm markalar ve ticari markalar kayıtsız şartsız geçerli marka hukukunun hükümlerine ve ilgili tescil edilmiş hak sahibinin haklarına tabidir.

(5) obir.shop web sitesinin satış platformuna fotoğraf, video ve/veya yazı şeklinde yüklenen her türlü veri ve içerik obir.shop’un mülkiyetine geçer. İşbu sebeple obir.shop bahse konu mülkiyet hakkında tasarrufa bulunabilir ve reklam ve diğer tüm amaçlar için kullanabilir.

§ 6 Genel Koşul İşlemlerinin Değiştirilmesi

(1) Web sitesinin geliştirilmesi nedeniyle GİK gerekli görülürse değiştirilebilir. Özellikle sözleşmenin akdedildiği sırada öngörülemez, obir.shop’tan kaynaklanmayan ve etkilenemez nitelikte ise söz konu olur. Temel hükümler ile sözleşmeye bağlı olarak kararlaştırılan hizmetlerin türü, sözleşme süresi ve fesih kuralları kastedilmektedir. Sözleşmedeki boşluklardan kaynaklı sorunları çözmeye yönelik bahse konu GİK uyarlanabilir. Özellikle GİK’ın geçerliliğine ilişkin içtihat değişirse, içtihat nedeniyle geçersiz olursa veya kanun değişikliği nedeniyle bir veya daha fazla hükmünün geçersiz olursa söz konusu olabilmektedir.

(2) Madde 1 uyarınca genel işlem koşullarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girmesinden en az altı hafta önce yazılı olarak müşteriye bildirilecektir. Münhasıran kendi lehine olmayan değişiklikler durumunda, müşteri, değişikliklerin yürürlüğe girdiği anda, bir ihbar süresine uymaksızın sözleşmeyi yazılı olarak (örneğin mektup veya e-posta yoluyla) feshetme hakkına sahiptir.

§ 7 Cayma Hakkı Ve İptal Koşulları

Yasal düzenlemeler kapsamında olan tüketiciler işbu sözleşmenin akdedilmesinden itibaren 2 hafta içerisinde herhangi bir neden belirtmeksizin obir.shop’a göndereceği yazılı (mektup, e-posta) bildirim ile  sözleşmeyi iptal edebilecektir. . Süre işbu hakkın yazılı olarak ihtar edilmesi ile başlamaktadır. İşbu cayma hakkı, satıcının ilanı obir.shop web sitesinde yayınlandığı ve obir.shop hizmetleri kullanıldığı anda sona erecektir.

§ 8 Gizlilik Yükümlülüğü

Satıcı, sözleşmenin akdedilmesi ile bağlantılı olarak kendisine iletilen veya erişilebilir, gizli olarak işaretlenen ve kendisiyle paylaşılan tüm bilgi ve belgeleri sözleşmenin devam ettiği ve sözleşmenin sona ermesinden sonra da gizli tutmayı ve bunları sözleşmenin amacına ulaşmak için kaydetmeyeceğini, saklayacağını, başkalarına vermeyeceğini, yararlanmayacağını ve yetkisiz kişilerin erişimine bırakmayacağını taahhüt eder.

§ 9 Son Hükümler

(1) İşbu genel işlem koşullarında yer alan anlaşmaların münferit hükümlerinin Alman Medeni Kanunu’nun 306. Maddesi kapsamında geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda, içeriğinin kalan kısmı etkilenmeyecektir. Geçersiz veya uygulanamayan hüküm, çıkarılmış hükmün ekonomik amacına mümkün olduğunca yakın olan bir hüküm ile değiştirilecektir. İşbu durum aynen sözleşmede boşlukların varlığı halinde aynen geçerlidir.

(2) İşbu sözleşmedeki ciddi değişiklikler ve eklemeler yalnızca yazılı olarak yapılırsa ve taraflarca imzalanırsa geçerlidir; böylelikle tarafların değiştirme veya ekleme amacını ortaya çıkarır.

§ 10 Yetkili Mahkeme

İşbu genel işlem koşulları kapsamında uygulanacak hukuk yalnızca Federal Almanya Cumhuriyeti hukukudur. İşbu sözleşmenin imzalanması, uygulanması veya feshedilmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme Rastatt Sulh Hukuk Mahkemesidir. 

 

de_DE_formalGerman